Rättsligt meddelande

RÄTTSLIGT MEDDELANDE

Den här webbplatsen tillhör BM Group, en avdelning av BM Group International APS – CVR (organisationsnummer) 38754785.

Rättsligt meddelande

Informationen på denna webbplats anges ”som den är” och ”som den är tillgänglig”, utan garantier eller företrädande, vare sig uttalade eller underförstådda, inklusive men ej begränsade till de garantier för säljbarhet, lämplighet för ett specifikt ändamål eller att det inte föreligger något intrång.

Rimliga försiktighetsmått har vidtagits för att säkerställa att innehållet på webbplatsen är korrekt och uppdaterat, dock lämnar BM Group I/S inga garantier eller företrädande om dess korrekthet, ordningsföljd, aktualitet eller fullständighet och kan komma att avsluta distribution av webbplatsen utan förvarning. Informationen på denna webbplats skall ENDAST ses som generella riktlinjer.

BM Group I/S avsäger sig all kontroll över, relation med, eller stöd till någon webbplats till vilken webbplatsen är länkad.

Kommentarer skickade till BM Group I/S gällande denna webbplats blir BM Group I/S egendom och kan användas utan begränsningar. Kommentarer som har erhållits kommer ej att betraktas som konfidentiella, dock kommer personlig information att vara det.

Varken BM Group I/S eller dess dotterbolag kan hållas ansvariga för direkta, oavsiktliga, påföljande, indirekta eller bestraffande skadestånd, som ett resultat av olovlig tillgång till eller användande av innehållet på denna webbplats inklusive virus, oavsett korrektheten eller fullständigheten av sådant innehåll.

BM Group I/S är på inget sätt kopplat till TIG Brush®, Ensitech®, Hypertherm®, eller något annat firma- eller varumärke som finns listat på denna webbplats eller i någon av dess publikationer. Alla varumärken är egendom tillhörande respektive firmamärke och företag. De reservdelar som marknadsförs är inte alltid äkta reservdelar, utan delar gjorda för och av BM Group I/S. Referenser till maskiner och reservdelskoder är till för att underlätta och endast som referens. Vi förbehåller oss rätten att ersätta BM Group I/S reservdelar med reservdelar från äkta varumärken.

Detta rättsliga meddelande lyder under dansk lag. Dispyter som uppkommer av eller i relation till detta rättsliga meddelande, som inte kan lösas i godo mellan parterna, skall hänskjutas till skiljedom i enlighet med dansk domstol.